Arvot ja tavoitteet

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Limingan yhdistyksen tavoitteena on edistää liminkalaisten lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. Yhdistys pyrkii tarjoamaan laadukasta, edullista, monipuolista ja virkistävää toimintaa, joka antaa mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta.

Yhdistyksen toimintaa ohjaavat Mannerheimin Lastensuojeluliiton arvot, jotka ovat lapsen ja lapsuuden arvostus, yhteisvastuu, inhimillisyys ja yhdenvertaisuus. Yhdistys sitoutuu toiminnassaan myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton periaatteisiin, joita ovat avoimuus, ilo, kumppanuus, osallisuus ja arjen arvostus.